Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE

Curs valutar

11-Dec-2017

  • 1 EUR EUR 4.6315 RON
  • 1 USD USD 3.9449 RON

Calendar